Resurser

Policy

Det överenskomna arbetet utförs med snabb precision och garanti.

Firmabil

"Jobbarbilen" är lämpligt inredd för ändamålet. Detta medger ett rationellt utnyttjande av arbetstiden. För skrymmande transporter finns släpvagn.

Kontrollmätningar

Mätningarna utförs med multifunktionstestare FLUKE 1653. Läs om instrumentet här.

Med mätningen säkerställs att fasta inkopplingar är säkra och korrekt installerade och uppfyller kraven i IEC 60364, HD 384 och alla viktiga nationella normer.

Alla grundläggande installationsprovningar inklusive test av kontinuitet, isolering, slingimpedans och jordfelsbrytares utlösningstid utförs. Även kontroll av nivån för jordfelsbrytares utlösningsström utförs.

Mätprotokoll

Mätningarna skrivs ut som protokoll och levereras med övriga handlingar.

Ritningar

Efter överenskommelse kan relationsritningar (installationsritningar) levereras över utförda arbeten, som pappersritning och/eller ritningsfil på cd i formatet FCW. Dessutom levereras ritningarna som en eller flera PDF-filer.

Dokumentation

I dokumentationen ingår Ritningar, mätprotokoll.......och i förekommande fall manual och/eller beskrivning på monterade apparater. Dokumentationen överlämnas i två exemplar.

Firmabilen

Dokumentation i två exemplar

Dokumentation ingår

Firmabilen Firmabilen

 

Kontrollmätning efter installation

 
 

Pär Öhmans El AB
Tåggatan 13, 942 35 Älvsbyn | Tel: 0929-203 32 | Mobil: 070-662 89 39
E-post: elpar@telia.com | Internet: www.elpar.se